Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Porin Elementtitehdas Oy

Y-tunnus: 1093189-6

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Kaisa Kanto

Puhelin: 040 593 0555

Sähköposti: etunimi.sukunimi@elementtitehdas.fi

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Henkilötietoja käytetään seuraavia tarkoituksia varten

Yhteistietojen hallinta

Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

Yhteydenpito ja tiedoittaminen

Rekisterin tietosuojasisältö

Asiakkaasta kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:

Nimi ja yhteystiedot esim. (osoitetiedot, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite)

Laskutustiedot

Rekisterinpitäjän ja muiden yritysten välisten yhteistyösopimusten edellyttämät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta).

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään

Rekisteri sijaitsee suojatussa ympäristössä

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Jos asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää henkilökohtaisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Asiakas voi tehdä kiellon lähettämällä kirjallisen pyynnön sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilön sähköpostiin.

Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen. (Viestintävirasto)

Google Analytics

Verkkosivuilla käytetään Googlen kävijäseurantatyökalua Google Analyticsiä.

Muutokset tähän tietosuojailmoitukseen

Porin Elementtitehdas Oy on oikeutettu muuttamaan tietosuojaselostetta tarpeen vaatiessa.